ინტერესი

იბადებით … კითხვის ნიშნის ფორმით (ემბრიონი) …

გავდივართ ცხოვრებას … გარდავიცვლებით – გვამი (!)

მთელი ცხოვრება ამ ორ ნიშანს შორის გადის – ?!

ბავშვს ყველაფერი აინტერესებს …

“ყმაწვილი უნდა სწავლობდეს, საცნობლად თავისადაო:

ვინ არის, (?)

სიდამ მოსულა, (?)

სად არის, (?)

წავა სადაო. (?)”

დავით გურამიშვილი

მერე … გვაინტერესებს კი რაიმე გართობის გარდა?!

არ ვიცი … შეიძლება …