ასეა კი?

შეცდა კი ადამიანი, როცა იმ ხის ნაყოფი შეჭამა?!

არა მგონია … რომ შემცდარიყო, ვერც მე დავწერდი ამას და შენც ვერ წაიკითხავდი, უბრალოდ …

“მე არასოდეს მსმენია რაიმე ისეთი დანაშაული, რომლის ჩადენასაც თავად ვერ შევძლებდი” გოეთე

რატომ ითვლება თუნდაც გოეთე, მხოლოდ მგოსნად თუ მწერლად … და არა მეცნიერად?! …


გოეთეს “საბუნებისმეტყველო შრომები” ხომ არსებობს, მაგრამ წაუკითხავს კი თუნდაც იმათ, ვინც თავს მეცნიერად თვლის (ზოგს ალბათ კი)

ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЁТЕ – ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ ПО ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ (სამწუხაროდ ქართულად არაა თარგმნილი) ერთხელ გამოიცა 1956 წელს.

ეს ისევეა,

როგორც ნიკოლოზ ბარათაშვილს რომანტიკოსს რომ უწოდებენ, ისევ ის მეცნიერები, ვინც გოეთეს მხოლოდ მგოსნად მიიჩნევს; “ვეფხისტნაონის” პერსონაჟები, რომ ფიზიკურად არსებობდნენ ან კიდევ, ოქროს საწმისი … და ხომალდს აგებენ; ნოეს კიდობანს რომ ეძებენ …

                     ˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜

2.500.000 წლის წინ

აღმოჩენა … შეისწავლეს და დაადგინეს ასაკი 2.500.000 (ორნახევარი მილიონი) წლის წინ … (ასაკის დადგენის მეთოდი ელემენტარული ნაწილაკების დაშლაზეა აგებული) …

ჩანაწერი სრულად